Board Members

Arrow Shri Vivek Patel - Chairman
Shri. P.J.Patel - Housing Commissioner - GHB, Ahmedabad
Arrow Shri Nileshbhai Mulshanker Udani - Member
Shri Abhaybhai Naranbhai Chauhan - Member
Shri Maheshbhai Laljibhai Kaswala - Member
Shri Ashokkumar Bhavsangbhai Chaudhari - Member
Smt. Bhavnaben Bhatt - Member
Shri C.J.Macwan - Joint Secretary (Budget), Finance Department
Member - GHB
Shri S.B.Vasava C.E - Chief Engineer and Additional Secretary - R&B
Member - GHB
Shri P.B. Patani - Deputy Secretary (Housing) UD & UH Department
Member - GHB